İşyeri Ortam Ölçümleri

İşyeri Gürültü Haritasının Çıkarılması
İş yerlerinde makine, tezgah ve diğer ortamlarda yapılan ölçümler sonucunda tespit edilen gürültü seviye eğrileri veya ızgara metodu ile layout plan üzerinden gürültü haritaları çıkarılmakta, böylelikle işletme içinde tedbir alınması gereken, yoğun olarak gürültüye maruz kalınan noktaların görülmesi kolaylaşmaktadır.

Aydınlatma Ölçümü
İş yerlerinde her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de iş görenlerin göz sağlığının korunması iyi bir aydınlatma tekniğini gerektirir. Bir iş ortamında aydınlatma gereksinimi, yapılan işlerin özelliklerine, işin özellikleri nedeniyle detay algılama gibi kriterlere bağlıdır.

Termal Konfor Ölçümleri
işyerinde uygun termal konfor şartlarının sağlanması; çalışanların performansını artırmak ve çalışanların sağlığı üzerinde herhangi bir tehlike oluşturmama amacıyla önem taşımaktadır. Uygun bir çalışma ortamının yaratılmasında ortamdaki ısı, sıcaklık ve hava akımının dikkate alınması gerekmektedir. Termal konfor ölçümü ise endüstri için ideal sıcaklık ve nem koşullarını gösteren bir parametredir.

By | 2017-08-15T13:21:57+00:00 Temmuz 26th, 2017|Katagori|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment