Antalya Mesleki Yeterlilik

Antalya Mesleki Yeterlilik Belgesi

Başlıca; inşaat, enerji, elektronik, metal, otomotiv sektörlerindeki çalışanlara yönelik çeşitli meslektekiler için Yeterlilik Belgeleri zorunlu koşulmuştur. 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren gerekli Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar çalıştırılmayacaklardır.

Peki, Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınacak ?

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar, belge almak istedikleri branşlarda hangi kurumun MYK tarafından yetkilendirildiğini www.myk.gov.tr ‘den bakabilirler.

Sınav ve belgelendirme süreci baştan sona MESLEKİ YETELİLİK KURUMU (MYK) tarafından yetkilendirilmiş özel yetkili belgelendirme kuruluşu tarafından yürütülür. Çalışanlar sınav başvurularını mesleki yeterlilik belgesi almak istedikleri Mesleki Yeterlilik KURUMU tarafından ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş özel belgelendirme firmalarına yaparlar.

Ulusal yeterlilikler baz alınarak yapılan teorik ve performansa göre gözetmenler eşliğinde yapılan  sınavları geçen çalışanlara  MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı formata göre  cüzdan tipinde taşınabilir MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı verilir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Ücretleri kim tarafından karşılanacak?

Çok tehlikeli ve tehlikeli  işler kapsamında olup Bakanlıkça yayınlanacak tebliğlerde bulunan mesleklerde MYK-Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu tutulmaktadır.  Belge zorunluluğu olan mesleklere ilişkin belge masraf karşılığı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tutarı geçmemesi kaydıyla sınav bedeli İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen esaslar çerçevesinde  İşsizlik Sigortası Fonundan ödenir.

Hangi Durumlarda MYK – Mesleki Yeterlilik Belgesi Masrafları Devletçe Karşılanıyor?

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve çıkarılacak olan  tebliğlerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alınacak  mesleğin  yer almış  olması gereklidir.  Tebliğin yayınlanmasından  itibaren 12 ay içinde çalışanların  MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine başvurup sınavlarına girip belgeyi  almış olması gerekmektedir. 12 ay geçtikten sonra bu yasada düzenlenen esaslara dayanarak, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan şahıslar bu iş kollarında çalıştırılamaz. 25/05/2015′ te  Resmi Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015 / 1 numaralı ilk tebliğde bulunan 40 meslek ile başlayan belge mecburiyetinin kurumca  standardı hazırlanmış diğer çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta bulunan branşlarda peyderpey zorunluluk getirilmesi  beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlıkça 2016 / 1  numaralı 2.tebliğ 24/03/2016 tarihinde yayınlanarak 8 meslek kolu daha mesleki yeterlilik belgesi belge zorunluluğu kapsamına alınmıştır. MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşları tarafından  gerçekleştirilecek teorik ve uygulamalı  sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafları ve  sınav ücretleri fondan karşılanır. 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadarolan süredeki belge masrafı ile sınav ücretinin sadece  yarısı fondan ödenir.  Fondan ödenecek sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçemez. Ve  meslekler itibarıyla Bakanlar Kurulunun kararıyla tespit edilir. Fondan karşılanan bu desteklerden çalışanlar sadece bir defa  yararlanabilir.

By | 2017-08-15T13:21:56+00:00 Ağustos 9th, 2017|Katagori|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment