İlk Yardım Eğitimi

Amacımız:
Topluma ve bireylere  ilkyardım bilincini oluşturmak  ve ilkyardımcı personel sayısını önemli ölçüde artırmak.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nce oluşturulan  22.05.2002 gün ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla  yürürlüğe sokulan  ilkyardım yönetmeliğine göre tüm kurum ve işletmelerde  20 kişide 1, tehlikeli ve çok tehlikeli  işyerlerinde ise 10 kişiden 1 kişinin ilkyardım eğitimi alması gereklidir.
İlk yardım eğitiminin bakanlıkça ruhsat verilen eğitim merkezlerinden alınması gereklidir.

Neden İlk yardım?
Hayatın her aşamasında  ve her durumda  kaza ve hastalanma ihtimali bulunmaktadır. Bu gibi zamanlarda, ilk müdehaleyi yapan şahısların  ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın devamında, sakatlanmaların önüne geçilmesinde ve iyileşme döneminin kısaltılmasında önemli bir etki yaratır.
Ülkemizde ev, iş yada trafik kazaları ve doğal afetler sebebiyle çok sayıda vatandaşımız hayatını  kaybetmekte yada sakat kalarak hayatını devam etmektedir. . Bu gibi olaylar için  olay yerinde her daim bir sağlık personeli olamayacağından dolayı olaydan etkilenen veya  çalışma ortamında  olan  şahısların  kendilerine veya başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları hayati önem taşımaktadır.  Ülkemizde  genel bir anlayış olarak, ilkyardım ve  acil yardım ifadeleri birbirlerine benzer anlamda kullanılmaktadır. Aslında acil yardım, sağlık çalışanları tarafından gerekli ekipmanlarla  yapılan tıbbi müdahaleleri ifade etmektedir.

İLKYARDIM:
Herhangi bir hastalık (kalp krizi, şeker hastalığı, sara krizi vs.) yada  kaza (iş kazası, yangın, trafik kazası, boğulma, ev kazaları,deprem, doğal afetler vs) sebebiyle, sağlığı tehlikeye girmiş olan şahıslara, olay yerinde, eldeki mevcut imkânlarla, durumunun kötüye gitmesini engellemek için, ilaç kullanılmadan, sağlık yardımını tamamlayacak yeterli sağlık personeli olay yerine varıncaya kadar veyahut sağlık kuruluşuna gidinceye kadar yapılan ilk müdehaledir.
Bu sebeple; ilkyardım eğitimi almayan şahısların,  ilkyardım yapmaları çok sıkıntılı sonuçlar getirebilir.  İlkyardımı uygulayacak olan şahısların,kesin suretle yetkili kurumlardan ilk yardım eğitimi almış olması , öncelikli hedeflerinin yaralı yada hastaya zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve yaşamını tehlikeye düşürebilecek müdehaller yapmamaları çok önemlidir.

Nasıl İlkyardımcı Olunur ?
Standart ilkyardım eğitimi aşaması 40 saat yada  temel ilkyardım eğitimi aşaması  16 saattir. Bu programlardan herhangi  birine katılarak yapılan sınavdan başarılı olan kişilere  Sağlık Müdürlüğü onaylı İlkyardımcı Sertifikası ve bununla birlikte Kimlik Kartı verilmesi ile birlikte kişi ilk yardımcı personel olabilir.
Ülkemizde son 100 yılda , son depremler de dahil olmak üzere  ölen kişi sayısı malesef  98.000 ‘ dir. Tüm Dünyada bu sayı  650.000 kişi, yaralanan kişi sayısı ise malesef  1.600.000 kişidir.  Bu sayılardan da anlaşılabileceği gibi, sadece trafik kazalarından ölen yada yaralanarak sakat kalan  insan sayısı bile korkunç düzeydedir.

Ölüm oranları ise  depreme kıyasla , 6 kat daha fazladır (Rakamlar DİE’ den alınarak yazılmıştır).
Türkiye ‘de  1999 yılında yaşanan ve üzülerek belirtiyoruz ki çok elem verici sonuçlarla dolu olan, doğaüstü afetlerde karşı karşıya kaldığımız çaresizlik, bu konunun üzerine gitmekte ne denli doğru yolda olduğumuzu göstermektedir .  Deprem gibi doğa üstü afetlerde  hayat kurtarmaya en çok katkısı olanlar bölgedeki halk olmuştur.  Ayrıca  ülkemizde yaşanan trafik kazaları akabinde ölen, yaralanan veya sakat kalan insanların sayısına baktığımızda olay çok daha korkunç düzeydedir.
İlkyardım yalnızca  olağanüstü durumlarla kısıtlanmayıp , hayatımızın her saniyesinde  bize gereklidir. İlk yardımı hiç karşılaşmadığımız birisine yapabileceğimiz gibi, ailemize , çocuklarımıza, sevdiklerimize ve belkide kendimize yapmak durumunda kalabiliriz.  Ani beklenmedik hastalıklar, doğal  afetler, kazalar,  zehirlenmeler , yaralanmalar, boğulma vakaları  vs. durumlarda, ilkyardım bilincinin yerleşmemiş  olmasından dolayı, yanlış nakille, tedbirsizlikle, bilgisizlikle,   sorumsuzluk ve ihmal sonucu, ikinci bir defa kez kurban edilerek ölen, daha ciddi yaralanan yada sakat kalan insanlara ve kendimize karşı duyarlı olmak ve sorumlu davranmak zorundayız…

İlkyardımcı Kimdir ?
İlkyardım tanımında gösterilen amaçlar  doğrultusunda, hasta yada  yaralıya tıbbi araç, gereç ve ekipman  aramadan  mevcut araç ve ekipmanlarla, ilaçsız ilk yardım uygulamalarını yapan, ilkyardımcı sertifikası sahibi şahsa  ilkyardımcı denmektedir.
Kaza ölümlerinin
%10’u ilk 5 dakika içinde,
%54’ü ise ilk 30 dk içinde gerçekleşmektedir.
Kaza yerinde ilk 5 dk  içinde gerçekleştirilecek  etkili bir ilkyardım vasıtasıyla  ölümlerin yaklaşık yüzde 50 ‘ sini engelleme şansımız vardır.
Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan trafik kazaları sebebiyle , her sene yaklaşık olarak 6000 ila 8000 kişi arası hayatını kaybetmektedir ve yaklaşık olarak 150 bin – 160 bin kişi yaralanmaktadır. Yaşam kayıplarının ise yğzde 54 ‘ü ilk yarım saat içinde olmaktadır. Kaza mahallinde uygulanacak etkili bir ilkyardım ilk beş dk. içinde yapılırsa ölümlerin neredeyse yarısı engellenmektedir.

KONULARIMIZ
1- Genel İlk Yardım Bilgileri
İlkyardım nedir?
Acil tedavi nedir?
İlkyardımcı kimdir?
İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
ilkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?
Hayat kurtarma zinciri nedir?

2- Hasta  / Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi:
İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
Vücutta nabız alınabilen bölgeler nelerdir?
Hasta / yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
Hasta / yaralının ilk değerlendirilmesinin aşamaları nelerdir?
Hasta / yaralının ikinci değerlendirilmesi nasıl olmalıdır?
Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
Olay yerini değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

3- Temel Yaşam Desteği:
Solunum ve kalp durması nedir?
Temel yaşam desteği nedir?
Hava yolunu açmak için baş – çene pozisyonu nasıl olmalıdır?
Hava yolu tıkanıklığı nedir?
Dış kalp masajı nasıl yapılır?
Yapay solunum nasıl yapılır?
Solunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
Tam tıkanıklık olan kişilerde helmich manevrası nasıl uygulanır?

4- Kanamalarda İlk Yardım:
Kanama nedir?
Kaç çeşit kanama vardır?
Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?
Hangi durumlarda turnike uygyulanmalıdır?
Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?
Şok nedir?
Kaç çeşit şok vardır?
Şok belirtileri nelerdir?
Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
Şok pozisyonu nasıl verilir?

5- Yaralanmalarda İlk Yardım:
Yara nedir?
Kaç çeşit yara vardır?
yaraların ortak belirtileri nelerdir?
Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar olabilir?
Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

6- Yanık Donma ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım:
Yanık nedir?
Kaç çeşit yanık vardır?
Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
Yanıklar nasıl değerlendirilir?
Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir?
Isıyla oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?
Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Elektrik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Donuk belirtileri nelerdir?
Donukta ilkyardım nasıl olmalıdır?

7- Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım:
Kırık nedir?
Kaç çeşit kırık vardır?
Kırık belirtileri nelerdir?
Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Burkulma nedir?
Burkulma belirtileri nelerdir?
Burkulmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Çıkık nedir?
Çıkık belirtileri nelerdir?
Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kırık, çıkık ve burkulmalarda tespit nasıl olmalıdır?
Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Tespit yöntemleri nelerdir?

8- Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım:
Bilinç kaybı nedir?
Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?
Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?
Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Koma pozisyonu (yarı yüzükoyun – yan pozisyon) nasıl verilir?
Havale nedir?
Havale nedenleri nelerdir?
Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Sara krizi (epilepsi) nedir?
Sara krizinin belirtileri nelerdir?
Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kan şekeri düşüklüğü nedir?
Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?
Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşmuşsa hangi belirtiler görülür?
kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?

9- Zehirlenmelerde İlk Yardım:
Zehirlenme nedir?
Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Solunum yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Cilt yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Zehirlenmelerde genel ilkyardım kuralları nelerdir?

10- Hayvan Isırmalarında İlk Yardım:
Hayvan ısırmaları neden önemlidir?
Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?
Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?
Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

11- Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım:
Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

12- Boğulmalarda İlk Yardım:
Boğulma nedir?
Boğulma nedenleri nelerdir?
Boğulmada genel belirtiler nelerdir?
Boğulmada genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

13- Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri:
Hasta / yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?
Acil taşıma teknikleri nelerdir?
Sürükleme yöntemleri nelerdir?
Araç içindeki yaralıyı taşıma (RENTEK manevrası)
Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?
Sedye üzerinde yerleştirme teknikleri nelerdir?
Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?

By | 2017-08-15T13:22:28+00:00 Temmuz 26th, 2017|Katagori|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment