Antalya Yüksekte Çalışma Eğitimleri

Yapı sektörü; emeğinin yoğun bir şekilde kullanılması, geniş kapsamlı iş gücü sağlaması ve maddi olanakları sebebiyle dünya çapında ve ülkemiz genelinde ekonomik gelişme esnasında  öncü sektör olarak görülür. Ancak çok üzülüyoruz ki inşaat sektörü aynı oranda çalışanların maruz kaldığı riskler bakımından en yoğun tehlikelere sahip olan ve ölümlü kaza oranlarının en fazla olduğu çalışma alanıdır. En başta yüksekten düşülmesi nedeniyle meydana gelen iş kazaları olmak üzere birçok çalışan ölmekte veya sakat kalmaktadır..
SGK İstatistiklerine göre ülkemizde, inşaatlarda 2008 yılı içinde toplam 5624 iş kazası gerçekleşmiş ve bu kazaların 298’i çalışanın ölümüyle, 378’i ise sakat kalma  ile neticelenmiştir. 2008 yılı içinde inşaatlarda oluşan   ölümle neticelenen iş kazası sayısı, ülkemizde ölümle neticelenen toplam iş kazaları sayısının 1/3′ üdür ve  bu iş kazaların yüzde 45’i  yüksekten düşülmesi sonucu olmuştur.

Ülkemizde geçen senelerde bu konuların üzerlerine yoğun şekilde gidilmeye başlanmış  olup başta Bakanlıklarımız vasıtalarıyla belirlenen hedefler ve atılan adımlarla iş kazası neticesinde oluşan iş günleri ve iş gücü kaybının, maddi ve manevi açıdan kaybının azalması sağlanmıştır. İnşaatlarda ve yapı sektörlerinde  3 yıldır devam eden  “Yapı İşyerlerinde Yüksekte Güvenli Çalışma” konusundaki projelerde çalışanların yüksekte güvenli bir şekilde çalışması için denetimler, eğitim programları, seminerler düzenlenmekte  ve bilgilendirme amacıyla dergi ve broşürleri düzenlenmektedir.

Yüksekte çalışacaklara yapılacak muayene ve tetkikler

Yüksekte çalışma konusu iş güvenliğinde, iş yerine göre önem arz eden ve çok çalışılan bir alandır. Yüksekte çalışacaklar ile ilgili işe giriş muayeneleri çok önemli ve yaşam kurtarıcı olabilir. İşyeri hekimi tarafından yapılan işe giriş muayenesinde, yükseklik korkusu olup olmadığını mutlaka sorulmalı ve forma bu soruyu da eklemeli. Çalışanın bu konudaki ifadesi çok önemli , yükseklik korkusu olanlar için zaten yüksekte çalışamaz ibaresini mutlaka forma belirtmeli. İkinci olarak sorgulanması gerekenler ise, epilepsi hastalığı, tip 1 diabet , hipertansiyon, aritmi ve panik atak. Bunlar mutlaka sorgulanmalıdır. Bunlara ilaveten, nörolojik muayene ve göz muayenesi de önemli konular arasında yer almaktadır.

İşe giriş formlarındaki sorular ve cevapları işyeri hekimi tarafından ciddiyetle sorgulanmalıdır. Özellikle inşaat sektöründe, işe giriş periyodu zaman zaman çok yoğun bir biçimde yaşanmakta olsa dahi çalışana işe girişlerde mutlaka en az 15 dakika ayrılmalı ve yukarıda belirttilen konular ciddiyetle ele alınmalıdır. 

Antalya ilinde yüksekte çalışma ile ilgili 15 Şubat 2019 tarihinde ‘Yüksekte Güvenli Çalış ‘ isimli seminer İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası aracılığıyla T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının izni ve katılımıyla  düzenlenmiştir. Yüksekte Çalışma ile ilgili Antalya ilinde bakanlıkların birçok seminer ve uygulamaları olmaktadır . Ayrıca 33. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası sebebiyle Antalya’da Yüksekte Çalışma ile ilgili eğitimler Atatürk Kültür Merkezinde 3 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenmiştir. Yine Antalya’da yüksekte çalışmada, tarımda, turizmde ve diğer sektörlerde  iş güvenliğinin önemini vurgulamak amacıyla T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Zehra Zümrüt Selçuk bu etkinliklere bizzat katılım sağlamıştır.

By | 2019-05-06T14:27:34+00:00 Ağustos 9th, 2017|Katagori|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment