Acil Durum Planlaması

19 Aralık 2007 tarihinde 26735 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış olan  “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”  kurumların yada firmaların  acil durum ekiplerini oluşturarak bu ekiplere  eğitim ve uygulamalı tatbikat yaptırmalarını gerektirmektedir.
Firma sahipleri insanların can ve mal güvenliğini sağlamak ve acil durum öncesi  önlem almak için  iş yerlerinde acil duruma sebep olacak  olayları öncelik sırasına göre belirlemek, acil durumlarda çalışanların nasıl davranacaklarını tespit etmek  ve işletme için Acil Durum Planı hazırlamak yada hazırlatması gereklidir.
İş SEV OSGB iş sağlığı ve güvenliği  Antalya ve Denizli illerinde , işletmeler için Acil Durum Planı hazırlayarak, tüm çalışanlara ve Acil Durum Ekiplerine gerekli eğitimleri vermektedir.

Yangın, deprem, doğal afetler, kimyasal sızıntısı ya da basınçlı kapların patlaması, terör saldırıları, sabotaj gibi durumlarda işyeri çalışanlarının  alması gereken önlemlerin neler olması gerektiği konusunda eğitimlerin yapılması , planlanması ve gerekli  tatbikatların uygulanmasına “Acil Eylem Planı” diyoruz.

Doğal afetler gibi durumlarda ne yazık ki oldukça acı vericidir ama hayat dersi açısından bir o kadar da önem teşkil eder. Acil eylem planlamaları işletmelerde olabilecek risklere karşı işyerindeki çalışanları hazırlıklı olmasını amaçlayan bir önlem  planı, iş paylaşımını  ve tatbikatları içerir. Doğal afet ve acil durum yönetiminin 4 aşamasında ( hazırlık, zararı minumuma indirme, müdahale etme, iyileştirme) uygun şekilde oluşturduğumuz Acil Durum Yönetim Sistemi, esnek planlama ön görüsü ile oluşturduğumuz planlar, kontrol listeleri,  standart formlar, talimatlardan ve acil durum senaryolarından oluşan çalışmalarımız ile firmaları ve çalışanlarını istenmeyen senaryolara karşı hazırlıklı tutuyoruz.

By | 2017-08-15T13:22:02+00:00 Temmuz 26th, 2017|Katagori|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment