İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız 2018-05-28T11:30:22+00:00

Antalya İş SEV OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti.’nde ve hizmet verdiğimiz firmalarda, geçerli yasal gerekliliklere uygun olarak tutarlı ve verimli bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi uygulamaya kararlıyız.
Bu kapsamda, sektörde öncü olma ve “güvenli ve güvenilir bir lçalışma hayatı” kültürü yaratma hedefimiz doğrultusunda;
-Çalışma ortamındaki olası sağlık ve güvenlik risklerini analiz etmek ve en aza indirmek,

-Sağlık bozukluklarını ve yaralanmaları önlemek,

-İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini artırmak ve geliştirmek için eğitim faaliyetlerini kurmak,

-İş sağlığı ve güvenliği performansımızı izlemek ve geliştirmek ve sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefimiz doğrultusunda gerekli önlemleri alarak verimliliğimizi arttırmak

için elimizden geldiğince itinalı çalışmaktayız ve çalışacağız.