İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız 2019-06-10T09:04:50+00:00

Antalya İş SEV OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti.’nde ve hizmet verdiğimiz firmalarda, geçerli yasal gerekliliklere uygun olarak tutarlı ve verimli bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi uygulamaya kararlıyız.
Bu kapsamda, sektörde öncü olma ve “güvenli ve güvenilir bir çalışma hayatı” kültürü yaratma hedefimiz doğrultusunda;
-Çalışma ortamındaki olası sağlık ve güvenlik risklerini analiz etmek ve en aza indirmek,

-Sağlık bozukluklarını ve yaralanmaları önlemek,

-İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini artırmak ve geliştirmek için eğitim faaliyetlerini kurmak,

-İş sağlığı ve güvenliği performansımızı izlemek ve geliştirmek ve sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefimiz doğrultusunda gerekli önlemleri alarak verimliliğimizi arttırmak

için elimizden geldiğince itinalı çalışmaktayız ve çalışacağız.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız;

Antalya İŞ SEV OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Ltd. Şti.’nde ve hizmet verdiğimiz firmalarda, geçerli yasal gerekliliklere uygun olarak tutarlı ve verimli bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi uygulamaya kararlıyız.

İŞ SEV OSGB, Antalya ve  tüm illerde ki faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenilir ve sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlamaya çalışmaktadır. Firmamızın hizmet verdiği işyerlerinde, meydana gelebilecek her türlü can ve mal kaybını en aza indirmek, sürekli çalışma şartlarını iyileştirmek öncelikli iş hedefi olarak benimsenmektedir..

Bu kapsamda, iş güvenliğinde öncü firmalardan olma ve “güvenli ve güvenilir bir çalışma hayatı”  kültürü hazırlama  hedeflerimiz ışığında; organizasyonumuz çerçevesinde yer almakta olan her bireyin katkısı ile hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği standartlarına taviz verilmeden uyum içerisinde çalışılmasına uğraşmaktayız. Hizmet verdiğimiz kurum veya kuruluşların çalışanlarının sağlıklı olmaları önceliğimiz olmakla birlikte, yaralanma ve hastalanmalar önlenmeye çalışılmaktadır.

Bununla birlikte; çalışma ortamlarındaki ihtimal verilen sağlık ve güvenlik risklerini analiz ederek minimuma düşürmek,

Sağlık bozukluklarını ve yaralanmaları önlemek,

İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini artırmak ve geliştirmek için eğitim faaliyetlerini kurmak,

Proses güvenliğinden kaynaklanacak olası kazaları önlemek için gerekli önlemler almak,

Eğitim, bilinçlendirme ve iletişim faaliyetleri ile çalışanlarımız, hizmet verdiğimiz kurum ve/veya kuruluşlarımız, tedarikçilerimiz konuya olan farkındalıklarını artırmak,

Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için; operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses değişimlerinden kaynaklanan riskleri belirleyip değerlendirmek,

Yapılan çalışmalarla belirlenen risklerin önlemi alınarak kabul edilebilir seviyeye getirilmek temel amaçlarımızdır.

Bu amaç doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı izlemek, geliştirmek önceliğimizdir. Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefimiz ışığında gerekli önlemleri alarak verimliliğimizi arttırmak için elimizden geldiğince itinalı çalışmaktayız ve çalışacağız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi;

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı hazırlanarak, tüm işyerinde proaktif yaklaşım ile devamlı kontrol mekanizması kurulmaktadır. Acil durum, iş sürekliliği ve iş izin sistemleriyle güvenli çalışma ortamı hazırlanmaktadır. Çalışanların testleri ve sağlık kontrolleri işe başlamadan önce yapılıp periyodik olarak kontrol edilmektedir.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” hazırlanarak, düzenli bir şekilde kontrol ve performanslarının izlenmesi ile yönetim sistemimizin sürekli olarak geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Güvenli ve özverili çalışmak, Antalya İŞ SEV OSGB bünyesinde çalışmanın temel niteliğidir. Bu nedenle, Antalya İŞ SEV OSGB, tüm çalışanlarından güvenli ve özverili çalışmalarını talep etmektedir.

İŞ SEV OSGB bünyesinde görev alan bütün yöneticiler, kendi yönetimlerinde veya kontrollerinde ki tüm çalışanların, hizmet vermekte olduğumuz tüm kurum ve/veya kuruluşların iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludurlar.

İş sağlığı ve güvenliği bilincinin hem çalışanlarda hem de iş birliği içindeki tüm firmaların çalışanlarına aşılanması ve devamlı gelişimi amaçlanmaktadır. Bundan dolayı düzenli aralıklarla eğitimler planlanmakta ve  yapılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Programları hazırlanarak, önemli iş sağlığı güvenliği riskleri tespit edilmekte ve sürekli gelişim için hedefler tespit edilmektedir.

Faaliyetlerimiz esnasında oluşan veya yaralanma ile neticelenme ihtimali olan; tüm olay ve kazalar incelenip ve tekrarlanmasının önüne geçilmesi için düzenlemeler yapılmaktadır.

Faaliyet yaptığımız yerlerde hizmet veren tüm çalışanlarımıza, hizmet vermekte olduğumuz tüm kurum ve/veya kuruluşlara bilgilendirme ve eğitimler vasıtasıyla, iş sağlığı ve güvenliği bilinci aşılanmaktadır. Ayrıca bu firmalar gündemde mevcut bulunan iş sağlığı ve güvenliği konularına, haberlere ve kamu spotlarına karşı duyarlı olmaları konusunda bilgilendirilmektedirler. Tüm ortaklarımız ile beraber çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişmiş medeniyetler seviyesine ulaştırılması amaçlanmaktadır.