Tehlikeli madde (TMGD) 2020-02-11T07:47:41+00:00

TMGD nedir ?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmetlerimiz her zaman sizin özel ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere uyarlanmıştır. Kuruluşunuz yasal olarak bir tane seçmek zorunda değilse bile, bir Uyum Denetimi ile başlayarak, bu hizmetin kapsam ve kalitesini ve mevcut yardımın kalitesini seçebilirsiniz.
Tehlikeli Maddelerimiz Güvenlik Danışmanı Hizmetimiz şu konularda yardımcı olur:

 • Yasal ve diğer konularda yönetimle doğrudan görüşme
 • Mevzuata uygunluğun mevcut standartlarını gözden geçirmek için Tehlikeli Madde Güvenliği
 • Danışmanı tarafından saha ziyaretleri
 • Nakliye işlemleri ve acil durum düzenlemelerinin geliştirilmesi
 • Mevzuat ile ilgili tavsiyeler
 • Kapsamlı tehlikeli mal güvenliği denetimi
 • Tehlikeli malların tanımlanması ve sınıflandırılması
 • Ambalaj, tank hükümleri ve etiketleme
 • Dokümantasyon ve araç işaretleme dahil olmak üzere sevkıyat prosedürleri
 • Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama
 • Tehlikeli madde taşımacılığı, yükleme, boşaltma ve taşıma, güvenli çalışma uygulamaları
 • Araç mürettebatı seçimi, ekipmanı, çalışması ve dokümantasyonu
 • Tehlikeli mal güvenlik eğitimi
 • Uygunluk denetimi

Tehlikeli malların yönetmeliklerinin bir kuruluşun operasyonları için geçerli olup olmadığını belirlemek için uygunluk denetimi sağlıyoruz. Düzenlemelerin örgütsel etkisini belirlemek için kapsamlı bir denetim ve rapor sunmaktayız.

TMGD  Danışmanlık hizmetleri

Hizmetlerimiz özellikle tehlikeli mal mevzuatının gerekliliklerini kapsamlı bir şekilde karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu hizmet, nitelikli Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanının devam eden hizmetlerine ihtiyaç duyan tüm şirketler içindir.

Anahtar hizmetler şunlardır:
Her sözleşme yılda bir nitelikli Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı tarafından şirkete en az bir ziyaret yapılması
Öneriler de dahil olmak üzere, o yıl için şirket faaliyetlerinin yıllık raporu
Herhangi bir kazada veya nakliye ile ilgili kazada acil destek
Kuruluşun ihtiyaçlarına göre devam eden destek
TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmetleri: Güvenceye uygunluk

Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin yönetmelikler son derece uzmanlaşmıştır. İş SEV, bu düzenlemelerin doğası ile ulaştırma mevzuatı ve ilgili mevzuatın ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını garanti eder.
Tehlikeli Maddeler Güvenlik Danışmanının görevleri genellikle karmaşık ve zaman alıcıdır. İş SEV’ e olan sorumluluğu üstlenmek, tüm tehlikeli madde taşımacılığı mevzuatına uygun maliyetli, basit ve güvenirli bir yoldur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Gerekliliği

Faaliyetleriniz önemli miktarda tehlikeli maddenin karayolu, demiryolu hattı veya deniz yolu ile nakliyesi veya buna ilişkin yüklenmesi veya boşaltılması yer alıyorsa, Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı atamanız gerekecektir.
Yönetmelik, tehlikeli maddelerin taşınması veya ilgili ambalajlanması, yüklenmesi, doldurulması veya boşaltılması ile ilgili herhangi bir taahhüdün, bu malların taşınmasında doğabilecek riskleri önlemeye yardımcı olması için Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı ataması gerektiğini belirtmektedir.
Tehlikeli olarak sınıflandırılan binlerce mal var. Aşağıdaki liste, bunların yedi kategori aracılığıyla nasıl tanımlandığını göstermektedir. Uzman desteği olmaksızın, bireysel kimyasalları ve malları doğru düzenlemelerle birlikte tanımlamak karmaşıktır. Sinir bozucu ve zaman alıcı bir süreç olabilir. TMGD Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanınız, kuruluşunuzun tüm düzenlemelere uygunluğunu sağlamak için sizin için en iyi tavsiyeyi çabucak belirleyecektir.

Tehlikeli olarak sınıflandırılan mal kategorileri:

1 Patlayıcılar

1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 -1.5 – 1.6 Patlayıcılar
2 Gazlar :

2.1 Yanıcı gaz            2.2 Yanıcı olmayan, toksik olmayan gaz        2.3 Zehirli gaz

3 Yanıcı sıvı

4 Yanıcı katılar

4.1 Yanıcı katılar
4.2 Kendiliğinden yanabilen madde
4.3 Su ile temas halinde yanıcı gaz çıkaran madde
5 Oksitleyici maddeler

5.1 Oksitleyici madde
5.2 Organik peroksit
6 Zehirli maddeler

6.1 Zehirli madde
6.2 Bulaşıcı madde
7 Radyoaktif maddeler
8 Aşındırıcı maddeler
9 Muhtelif tehlikeli ürünler