Antalya iş güvenliği 2017-08-11T07:36:44+00:00

Antalya iş güvenliği    (0242) 229 41 45  0532 315 54 52

İş Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmaları, sadece yasal gereklilikleri yerine getirmek açısından değil, risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için, riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından da önem arz etmektedir. İş SEV Ortak Sağlık güvenlik birimi , AB uyum aşamasında  gittikçe  önem kazanan İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık hizmetini, bünyesinde yer alan A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları, E. İş Müfettişleri, Akademisyenler ve konularında uzmanlaşmış mühendisler ile yürütmektedir.

Antalya iş güvenliği ve danışmanlık hizmeti kapsamında olan bazı  çalışmalarımız

İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti 

a.İşyeri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime  sunulması,
b.İşyerinde kullanılması gereken Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin tespiti,
c.Kullanılan Kişisel Koruyucuların takibi ve iyileştirme önerilerinin sunulması,
d.İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre Sağlık Standartlarının Oluşturulması,
e.İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve takibi,

Risk Analizinin Hazırlanması,

a.Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması,
b.Çalışma Grubuna Risk Analizi Eğitimlerinin verilmesi,
c.Risk Analizi hazırlama formlarının verilmesi,
d.İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,

İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki

a.Kurul atamalarının yapılması,
b.Üyelerin Görev Yetki ve Sorumluluklarının Hazırlanması,
c.Kurul Yıllık çalışma planının hazırlanması,
d.Kurul yıllık Faaliyet raporunun hazırlanması,
e.İSG Kuruluna her ay iştirak edilmesi,
f.İSG Kurul İç Yönetmeliğinin hazırlanması,

İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması,

Antalya iş güvenliği ve Denizli iş güvenliği alanında faaliyet gösteren firmamız vasıtasıyla Tüm işyerleri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde Yönetime
sunulması,
b.Denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında giderilecektir.

İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması

a.KKD Kullanma talimatlarının hazırlanması,
b.İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarının hazırlanması,
c.Çalışma talimatlarının hazırlanması ve/veya güncellenmesinde teknik destek verilmesi,
d.Kaza ve Olay araştırma dokümanları,
e.İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işyerinin ihtiyacına göre gerekli olabilecek diğer dokümanların hazırlanması,

Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

a.Acil Eylem Planlarının Hazırlanması
b.Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
c.Yangın Eğitimi ve Senaryo Uygulamalı Yangın Tatbikatı
d.Tatbikat Raporlarının Oluşturulması

Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri
– Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek iş sağlığı ve iş güvenliği eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
– Eğitim Süresi: Eğitimler 45 dakika ders 15 dakika ara verilmek sureti gerçekleştirilmektedir.
– Katılımcı Sayısı: Eğitimlerimizin etkinliği açısından eğitim katılımcı sayısının programda belirtilen kişi sayısını   geçmemesi gerekmektedir.
– Eğitim Şekli: Eğitimlerimiz uzmanlarımız tarafından slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir.
– Eğitim Dokümanları: Eğitimden önce eğitim notları PC ortamında teslim edilmektedir.
– Belgelendirme: Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilecektir. Belge için eğitime devam   zorunluluğu bulunmaktadır.
– Eğitmen:  Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarımız ve alanlarında Uzmanlaşmış Mühendislerimiz tarafından verilmektedir.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması,

ÇSGB İş Müfettişlerinin gerçekleştireceği Denetimlere firmanın hazırlanması ve iştirak edilmesi,

Mevzuat değişikliklerinden firmanın haberdar edilmesi,

4857 sayılı İş Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkartılmış olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Mevzuat değişiklikleri e-mail, faks ve telefon ile bildirilir.

Oluşabilecek kaza sonrası kaza-araştırma raporlarının oluşturulması, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde teknik destek verilmesi.

Antalya OSGB – İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi

İşyeri hekimlerinin  çalışma sürelerini dk/ay olarak  gösteren  tablo 

İşyeri Hekimliği (İH) Çalışma süresi

( çalışan * dk /ay)

Tam zamanlı İH

(çalışan)

Az Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerleri 5 dk/ay 2000 çalışan
Tehlikeli Sınıfta  yer alan işyerleri 10 dk/ay 1000 çalışan
Çok Tehlikeli Sınıfta  yer alan işyerleri 15 dk/ay 750 çalışan

İş Güvenliği uzmanlarının (İSG)  çalışma sürelerini dk/ay olarak  gösteren  tablo

İş Güvenliği Uzmanlığı (İGU) Çalışma süresi

( çalışan * dk /ay)

Tam zamanlı İGU

(çalışan)

Az Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerleri ( C Sınıfı) 10 dk/ay 1000 çalışan
Tehlikeli Sınıfta  yer alan işyerleri ( B Sınıfı İSG) 20 dk/ay 500 çalışan
Çok Tehlikeli Sınıfta  yer alan işyerleri (A Sınıfı İSG) 40 dk/ay 250 çalışan

 

İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İşyeri hekimi süre hesaplaması 27 Kasım 2010 günü Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri adlı 18. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

Çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri i periyodik sağlık kontrolleri ve mesleki  hastalıkların muayeneleri ve teşhisi  için  her çalışan için yılda en az 15 dakika

Tehlikeli  sınıfta bulunan işyerleri i periyodik sağlık kontrolleri ve mesleki  hastalıkların muayeneleri ve teşhisi  için  her çalışan için yılda en az  10 dakika

Az tehlikeli  sınıfta bulunan işyerleri i periyodik sağlık kontrolleri ve mesleki  hastalıkların muayeneleri ve teşhisi  için  her çalışan için yılda en az 5 dakika

işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.