İskele Kurulumu ve Denetimi Eğitimi

İSKELELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Küçük ihmal kaynaklı  hatalardan büyük iş  kazalarına engel olmak maksadıyla  iskele kurulumu ve denetimi çok  büyük önem arzetmektedir. İskele kurulum zorunluluklarını yerine getirerek ve güvenli çalışma yöntemlerini  uygulamamız  çok büyük önem arzetmektedir.

İskeleler yatkılı uzman ve yetkili şahısların  denetiminde kurulur, sökülür ve değiştirimesi sağlanır.

İskelelerde daha emniyetli  ve verimli çalışabilmek ve can güvenliğini sağlamak için  öncelikle iskele tüelerini ve kurulum esaslarına bir bakalım.

İSKELE ÇEŞİTLERİ

  1. HAREKETLİ ÇALIŞMA İSKELELERİ:

 Üreticinin hazırladığı kurulum kılavuzundaki tavsiyelere ve zorunluluklara  göre hareketli iskele kurulup can güvenliği sağlandıktan sonra kullanılmalıdır. İskelenin kaldırabileceği  maksimum yük miktarını belirleyip yük sınırına göre iskeleyi kullanmalıyız.  İskele patformuna çıkışlarının güvenilir olması  için iç merdivenler tercih edilmeli, yüksekten düşmeleri  önlemek için ise 50- 100 cm ara ile  ve yanlardan düşmeyi önlemek için yine yan korkuluklar yapılmalıdır. İskele tekerleklerini iskeleyi kullanmaya  başlamadan evvel  fren kollarıyla sabitleyerek hareket edip etmediğini kontrol etmeliyiz. İskeleyi hareket ettirmeden evvel  üzerinde olan malzemelerin aşağıya düşmesine engel olacak olan   güvenlik tedbirlerini alınız. Hareketli iskeleleri kullanmaya  başlamadan evvel  yıkılma ve devrilmeye  karşı  güvenilir bir yolla sabitlemek zorundayız.

2 . KORUMA İSKELERİ:

Olumsuz şartlarda  yapılan çalışmalarda , çalışanları  korumak maksadıyla  korunma iskelelerini kullanırız. Düşme kenarı ve iskele zemini arasındaki  en yüksek  mesafe  farkı 3.0 m’ den fazla  olmama şartını  sağlayıp, zemin genişliği ise  düşme mesafesine  göre  0.9 m olacak biçimde  düzenlenir.

Eğik yüzeyler ve çatlardaki yapılacak olan  çalışmalar için  koruma iskelelerin kurulumu gerçekleştirilir.

3.CEPHE İSKELELERİ:

İskelelerin taşıyıcı elemanlarının kaymasını ;  taşıyıcı yere sabitleyip , kaymaz malzeme ile sabitlenir. İskele platformları  normal kullanımda, elemanları hareket ettirmeyecek bir biçimde  kurulumu yapılır. İskele platformunun  taşıyıcı elemanları ve dikey korkulukların arasında bulunan  düşmeye mehel verebilecek  tehlikeli boşluklar kapatılmalıdır. İskele platformlarının  tüm iskele katmanlarına iskele  platform kaplama malzemeleriyle  doldurma işlemi yapılır. İskele platformlarına ulaşılması  için iskele içine  merdiven düzeneği meydana getirilir. İskele merdivenlerinin yükseklik ve enleri  iskelelerin şekline  göre ayarlama yapılabilecek konumda düzenlenir. Her merdiven iskele kollarıyla güçlendirilir.

4.MOBİL İSKELELER:

Aşırı yüklemeden her daim  kaçınmak şartıyla , yeterli dayanıklılık ve uygun malzemeden imal edilmesi koşuluyla  mobil  iskelelerin ayakları  yada  taşıyıcı orta kirişler ek yapılmadan düzgün ve dayanıklı olarak zemine yerleştirilmelidir. İskeleler çapraz bağlantı ekipmanlarıyla sabitlenip, düşme riskini önlemek maksatlı  korkulukları  yerleştirip , merdiveni ise  yalnızca  çalışanın çalışma platformuna  ulaşabilmesi için kullanmasını  amaçlamalıyız.

5.KONSOL İSKELELER:

Konsol mesafesinin ve konsol taşıyıcı elemanlarının  gerekli statik hesaplamaları yapıldıktan sonra , çalışma platformunun tam dolu olarak ve güvewnli bir şekilde  düzenlenmesi yapılır. Konsol iskelenin kayma ve devrilme ve yıkılmalara  karşı güvenli olmasına önem verilir. Gerekli güvenlik tedbirleri ve düzenlemeleri yapılırak can güvenliği sağlanır.

Konsolun bacaklarını duvar açıklıkları varsa  tahta kirişlere yada  çelik taşıyıcılara destek verdirilir.  Çalışma platformu çevresinde  düşme tehlikelerine karşı korkuluk düzenekleri  yerleştirilir. Geçme kancalarının  çıkma ihtimaline  karşı güvenli  olabilmesi konusunda ehemmiyetle kontrol  edilir. Konsol  iskelelerde kesin suretle  malzeme depolanmasına müsade edilmez.

6.ASMA İSKELELER:

Makine, vinçler  ve teçhizatları asma iskelerin hareketini oluşturur. Bu makinalar kullanım için gerekli ehliyeti ve eğitimi  almış yada  bu eğitimi sertifikalandımış , gerekli donanıma sahip yetkili  elemanlarca kullanılmalıdır.

Asma iskeleleri geri ileri, sola sağa  hareket ettirmeden asılı kalacak bir şekilde tespit yaparak  iskeleyi, işletme talimatlarına ve mühendislik statik hesaplamalarına uygun bir şekilde  yerleştiriniz. Kullanılacak  çengel, kanca  ve benzeri tutucu, taşıyıcı ekipmanların ve elemanların  ağızlarını güvenlik mandalı veyahut  güvenliği sağlayacak ekipmanla kapatırız.

Tüm  kaldırma araçları rutin bir şekilde çalışma evvelinde, operatörleri aracılığıyla can güvenliğinin sağlanması amacıyla kontrol   edilmelidir.

Asma iskeleler uygulanacak  işe göre  en ağır yüklemeye  dayanıklı ve sağlam  olması ön koşuldur. İskelenin üstündeki  malzeme ve ekipmanların  düşmesini önlemek için  duvara olan  mesafesi uygun bir şekilde  ayarlanması sağlanmalıdır. Kenar  korkuluğu bulunan  asma iskeleler tercih edilmesi gerekir. Bu  iskelelerde kullanacak olduğunuz  halatlar somon ve civatalar vasıtasıyla  sabit bir şekilde  bağlanır. Elektrik kaynak işlerinde  topraklaması daha önceden yapılmış sepetler zorunludur. Çalışma sepetlerinde yeni tip paraşüt tipi emniyet kemeri bulundurmak zorunludur. Paraşüt tipi emniyet kemerinin sabitlenmesi  için güvenlik halatı  sağlam ve dayanıklı bir yapıya can güvenliğini sağlayarak sabitlenir.

İSKELE SÖKÜMÜ

İskelelerde söküm her zaman en yukarı bölümden  başlayıp, iskelenin bina bağlantı noktaları  , iskele elemanlarının ve ekipmanların alınmasından sonra en tepeden  aşağıya doğru sırasıyla sökülür. Sökülen malzemeler  doğrudan aşağıya atılması can güvenliği için çok tehlikelidir ve asla yapılmamalıdır. Bu sebeple  uygun iki noktadan düzgün bir şekilde bağlayarak dengeli bir biçimde  aşağıya inmesi sağlanır ve uygun ve güvenli bir zeminde gerekli düzenleme yapılarak  yerleştirilir.

Söküm işleminlerine başlamadan evvel hangi nedenle olursa olsun iskelenin takviye ve çaprazlardan hiçbir şekilde bağlantı elemanı alınmamalıdır.  İskele sökümüne başladıktan sonra iskele parçalarının  indirilmesi maksadıyla  aks (iki dikme arası korkuluk ) ın alınması dikkatli bir şekilde yapılır

By | 2017-08-15T13:22:01+00:00 Temmuz 26th, 2017|Katagori|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment