İş Hukuku Danışmanlığı

Çalışan “İşletme sahipleri, İşyeri” Sendika ilişkilerinin düzenlenmesi geliştirilip yerleştirilmesi hususlarında başlı başına bir uzmanlık alanı haline gelmiştir.  Aşağıda belirtilen konularda danışmanlık hizmeti vermektedir.

  1. İş  hayatına ilişkin yasal mevzuat uygulamasının sağlanması
  2. işletme politikalarına uygun yönetmelik ve talimatların hazırlanması
  3. İşe giriş , İş Sürecinde ve İşten Çıkarma Sürecinde Danışmanlık Desteği
  4. İşveren ve çalışan arasında meydana gelebilicek  tüm hukuki uyuşmazlıkların Çözümünde Bilgi Desteği ve paylaşımı
  5. İş kazalarından meydana gelebilecek hukuki sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak
  6. İş Kazası ve meslek hastalığı raporlama sistemlerinin oluşturulması
  7. İşyerlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müfettişlerince gerçekleştirilecek olan denetimlere karşı sürekli hazır hale getirilmesi, eksikliklerin giderilmesi konusunda yardımcı olmak
By | 2017-08-15T13:21:57+00:00 Temmuz 26th, 2017|Katagori|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment