Adres     : Altındağ Mah. 100. Yıl Bulvarı Ceren Apt. No:35 / 2
Muratpaşa / ANTALYA
Telefon  : +90 242 229 41 45   
İnşaatlarda iş güvenliği

    Antalya iş güvenliği 0242 2294145 Denizli iş güvenliği işyeri hekimliği 0258 241 4498/ 0532 315 7271 Antalya Denizli illerinde şubemiz olması ile birlikte çevre illerinde de inşaatlarda iş güvenliği alanında  ÇALIMA BAKANLIĞI yetki belgeli iş güvenliği uzmanlarımız ve işyeri hekimlerimiz ile sizlere hizmet veriyoruz.

    İnşaatlarda Kazı Çalışması Esnasında Alınacak iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenlik önlemleri

    Kazı aşamasında  görev yapan çalışanlar , ekip yada taşerona, toplantı düzenleyerek ortaya çıkabilecek iş kazası ihtimalleri ve üzerinde durulması  gereken konulardagenel bilgi verilerek yapılan işin hangi kademelerinde ne tür iş güvenliği ekipmanlarını kullanacakları bildirilecek ve bu ekipmanlar hakkında eğitim verilecek; iş güvenliği araç ve ekipmanlarının  kendilerine teslim edildiğine dair Malzeme Teslim Tutanağı  düzenlenerek teslim edildiğine ve bu ekipmanları kullanacağına dair ıslak imzası alınacaktır.

    1. Aşamada yapılan gözlemler doğrultusunda, şantiye çalışanlarını ve çevredeki binaları korumak için oluşturulan iksa tedbirleri ilgili teknik çalışanların nezaretinde tamamlanarak, projesine uygun şekilde  çalışmaların devam ettiğine dair yetkili çalışanlarca belgeye aktarılması sağlanacaktır.
    Kazı çalışmasının  yapılması ve kazı esnasında çıkarılan malzemenin uzaklaştırılmasında görev yapacak makine, alet, edavat, donanım ve araçların operatör ve kullanıcıları ve yardımcılarına, iş güvenliği ve iş sağlığı alanında dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verilecek ve gerekli ikaz ve uyarı levhalarının temin edilmesi için yetkililerle iş birliği içinde olacaklardır.
    Kazı bölgesine yüksekten düşmelerinönüne geçilmesi, bu bölgeye iş makinası, araç ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruyacak  bir düzende giriş ve çıkışlarının sağlanması ile ilgili konular yetkililerle ve çalışanlarla da tartışılarak tespit edilecek ve bu tedbirlere herkesin  uyup uymadığı kontrol edilecektir.
    Düzenli periyotlarda çalışma bölgesi dolaşılarak çalışanların çalışma ortamı, ortam gözetimi,  yapılan işin zorunluluğu  olan iş sağlığı ve iş güvenliği ekipmanlarını itina ile kulanıyor olup olmadıkları kontrol edilecek, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymayanlar ikaz edilecek , fotoğraflanacak, gerekirse ceza verilecek ve yetkililere bildirilecek imza ile kayıt altına alınacaktır.  İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına riayet edenler ise ödüllendirilerek teşvik edilebilir.

    Beton ve Betonarme Kalıbı  Çalışması Esnasında alınacak iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri
Kalıpçı çalışanları veya taşeronuna, kalıp yapımı esnasında ortaya çıkabilecek iş kazası ihtimalleri ve dikkat edlecek konular hakkında bilgi verilecek; çalışanlkara ve taşeronlara bu konuda  işin hangi bölümlerinde hangi  iş güvenliği ve iş sağlığı ekipmanlarını  kullanacakları aktarılacak ve bu ekipmanlar  hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirecektir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının çalışanlara  verildiğine dair  ve bu ekipmanları kullanacaklarına dair ıslak imzalı Malzeme Teslim Tutanakları düzenlenip kayıt altında tutulacaktır.
    Her beton ve B.A çalışanlarının  kalıbı bitirdikten  sonra, beton dökümünden önce kalıbın yetkili  teknik çalışan tarafından  incelendiğine ve gerekli  sağlamlığı  ve güvenilirliği sağlandığına dair tutanak tutulup iş sağlığı ve güvenliği dosyasında bulundurulacaktır.
Döşeme kalıplarında mevcut olan (baca, asansör yuvası vb.) düşme tehlikesi oluşturabilecek büyük boşlukların üzerinin gereğine  uygun yöntemle  kapanması yada  çevresine  korkuluk yapılması zorunluluğunun  yerine getirildiğinin yetkili kılınan teknik elemanca kontrol edildiğine  dair belge hazırlanarak ıslak imzalı bir şekilde dosyalanacaktır.
Kalıp sökülme işleminden evvel  yetkili ve ilgili kılınan teknik elemanın bilgisi ve izni bulunduğuna dair  kayıt alınması sağlanacaktır.
Sökülen parçaların ve ekipmanların  düzensiz bir şekilde ortalık yerde kazaya mehel verebilecekşekilde bırakılmaması, çivilerin temizlenmesinin akabinde belirli bir bölgede istiflenmesi zorunlu kılınacak ve çalışanlar süerkli denetlenecektir. 
Düzenli periyotlarla kalıp yapım veya söküm alanları  dolaşılarak  çalışanların ortam gözetimi  ve yaptıkları işin zorunluluğu  olan iş sağlığı ve iş güvenliği ekipmanlarını kullanmaları zorunlu kılınacak, kurallara uygunsuz  çalışlanlara gerekli ikaz yapılarak, fotoğraflanarak, yetkili kişilere bilgi verilecek ve bu aşamalar kayıt altına alınacaktır.

    Betonarme ve Çeliklerinin İşlenmesi ve Montajı Kademelerinde yapılması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri

    Demirci çalışanları  yada taşeronuna, demirlerin işlenmesi ve yerleştirlmesi kademelerinde ortaya çıkabilecek  iş kazası ihtimalleri ve güvenlik tedbirleri konusunda hatırlatmalar yapılacak; bu aşamada işin hangi kısımlarında  ne tür iş sağlığı ve iş güvenliği ekipmanlarını kullanacakları konusunda bilgilendirilecek ; bu ekipmanlar hakkında kapsamlı  bilgi verilecek; iş sağlığı ve iş güvenliği ekipmanlarının kendilerine verildiğine ve bu ekipmanları nasıl  kullanacaklarını gösteren belge düzenlenerek ıslak imzalı bir şekilde kayıt altına alınarak dosyalanacaktır.
    Düzenli periyotlarda  demir işleme ve yerleştirme alanları dolaşılarak  çalışanların  ortam gözetimi yapılarak ve yaptıkları işin zorunluluğu  olan iş sağlığı ve  güvenliği ekipmanlarını  kullanıyor olmaları  gözetlenecek, kurallara uymayan  çalışanlara  gerekli ikazlar  yapılacak, fotoğraflanacak, yetkililere  bilgi aktarılacak  ve bu aşamalar ıslak imzalı olarak kayıt altına alınacaktır.
Demir işleme esnasında  oluşacabilecek  küçük demir parçalarının etrafa  atılmayıp, önceden belirlenen bir alanda toplatılması için gerekli ikaz ve uyarılar  yapılacak ve bu kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edilecektir.

Antalya Denizli illerinde uygun fiyata iş güvenliği hizmeti almak için firmamızla irtibata geçiniz. 

Antalya ve Denizli illeri ve komşu illerinde uzman kadromuz iş güvenliği hizmetini sizlere hızlı ve güvenilir bir şekilde vermektedir. 

Antalya ve Denizli iş güvenliği hizmetlerinde iş güvenliği firmalarımız sizin firmanızı en güvenceli olacak şekilde iş kazalarına karşı hazırlamaktadır. 

Copyright © 2011 - 2017   İş Sev OSGB Antalya iş güvenliği sağlık raporu işyeri hekimliği Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
http://www.issev.com.tr
Web Yazılım & Tasarım Kare Teknoloji