Adres     : Altındağ Mah. 100. Yıl Bulvarı Ceren Apt. No:35 / 2
Muratpaşa / ANTALYA
Telefon  : +90 242 229 41 45   
Vücut Koruyucular ve Standartları

İnsan vücudu hijyenik koşullara, soğuğa ve ısıya (yangına) karşı korunmalıdır. Böylece, iş elbiseleri YAPILIŞ şekillerine göre altı grupta toplanabilir.

 • Ceket ve pantolon
 • Tulumlar
 • İş gömlekleri
 • İş önlükleri
 • Yelekler
 • Paltolar ve gocuklar

Kullanış şekline göre de sekiz grupta toplanabilir.

 • Normal günlük iş elbiseleri,
 • Isıya ve aleve dayanıklı elbise,
 • Zehirli ve zararlı gazlara karşı koruyucu elbise,
 • Radyoaktivite’ ye karşı koruyucu elbise
 • Kimyasal maddelere karşı koruyucu elbise,
 • Işık yansıtıcı elbise
 • Soğuğa karşı koruyucu elbise
 • Yağmura veya suya karşı elbise
İŞ ELBİSELERİ

Yapılan işin türüne ve çevre koşullarına göre pamuklu, yünlü veya sentetik kumaştan yapılır. Ceket- Pantolon biçiminde olduğu gibi tulum biçiminde de olabilir. Bu elbiseler, günlük işlerde, mevsime göre soğuk ya da sıcak havalarda giyilir. İşçiye mekanik etkenlerden toz ve kirden korur.

ISIYA VE ALEVE DAYANIKLI ELBİSE

Aşırı ve zararlı ısı radyasyonundan vücudu korumada özellikle itfaiye teşkilatlarında, dökümhanelerde vb. yerlerde kullanılır. Bu elbiseler, üç kat kumaştan oluşmuştur. Üst kat, yangına yaklaşım elbiselerinde 700 0C’a dayanıklı yangına giriş elbiselerinde 1200 0C’ a dayanıklı cam elyaf üzeri aleminize kaplı kumaş, orta kat ısı geçirgenliği az 400 0C – 600 0C dayanıklı nomex keçe kumaş, alt kat ise nomex astar kumaştır. Yangına giriş elbiseleri, temiz hava tüplü maske ile kullanılan yekpare tiptedir. Başlıkta içinde baret ve ön kısmında yüksek ısıya dayanıklı cam bulunmaktadır. Bu elbiselerde SOLAS kuralları geçerlidir.

YAĞMURLUK

İşçiyi yağmurdan ve ıslak ortamın zararlarından korumada kullanılır. Yağmurluk, kaynak dikişli ve dayanıklı fermuarlıdır. Boyu diz kapağının hemen altındadır. Kumaşı PVC kaplı pamuklu dokumadır, kesinlikle sudan ve soğuktan etkilenmemsi gerekir.

İTFAİYECİ YAĞMURLUĞU

Alev almaz, PVC kaplı pamuklu dokuma kumaştan yapılmış, sırt göğüs ve kolonlarına reflektif (yansıtıcı) şeritler dikilmiş itfaiye teşkilatlarında kullanılan palto şeklinde bir koruyucu malzemedir. Kumaşı, alev almaması için, kıvılcımdan tutuşmayacak şekilde emprenye edilmiştir.

ZEHİRLİ GAZLARA DAYANIKLI ELBİSE

Zehirli ve zararlı gazların bulunduğu ve oksijensiz ortamlarda vücudu ve solunum yollarını korumada kullanılan koruyucu elbisedir. Temiz hava tüplü maske ile veya dışarıdan basınçlı temiz hava şebekesine bağlı maske ile kullanılması gerekir. Elbise, başlık; tulum, eldiven, çizme, tamyüz maskesi ve hava sisteminden oluşur. Elbisenin kumaşı, işyeri ortamındaki gazın türüne göre değişir.

Zehirli ve zararlı gazların bulunduğu ve oksijensiz ortamlarda vücudu ve solunum yollarını korumada kullanılan koruyucu elbisedir. Temiz hava tüplü maske ile veya dışarıdan basınçlı temiz hava şebekesine bağlı maske ile kullanılması gerekir. Elbise, başlık, tulum, eldiven, çizme, tamyüz maskesi ve hava sisteminden oluşur. Elbisenin kumaşı, işyeri ortamındaki gazın türüne göre değişir.

KİMYASALLARA DAYANIKLI ELBİSE

İşçiyi çeşitli asit, alkali, kostik, çözücü yağ ve diğer kimyasal maddelerin etkisinden korumaya yarayan elbisedir. Asitlere petrol yağlarına, kostik ve alkalilere dayanıklı olanlar çift taraflı vinly veya PVC kaplı özel bir sentetik bezden yapılmıştır. Benzer tiner gibi çözücülere dayanıklı olanlar ise çift taraflı neopren veya nitril kauçuk kaplı kumaştan yapılmıştır.

TERMİK YELEK

Genellikle düşük hava sıcaklığında vücudu korumada kullanılır. Dış yüz kumaşı kimyasallara ve mekanik etkenlere karşı dayanıklıdır. Dış kumaş ile astar arası % 100 polyester’ dir. Dış yüzey kumaş; suya, toza, neme ve kimyasallara dayanıklıdır. Ayrıca, antistatik özelliktedir. Bu yelek iş elbisesinin içine giyilir.

REFLEKTİK YELEK

Trafiğin yoğun olduğu yol yapım ve onarım işlerinde çalışanların araç sürücüleri tarafından fark edilmesine, vinç ve iş makinaları ile yapılan çalışmalarda işaretçi ile operatör arasında iletişim sağlamaya yarayan bir malzemedir. Renkleri, gündüz görüşü kolaylaştırmak için, turuncu veya kırmızı fosfor file örgü kumaştan yapılır. Önünde ve arkasında geceleri ışık yansıtan şeritler bulunur kolsuz yapıldığı için iş elbisesi üzerine giyilir. Kafadan geçirilerek giyilen tipleri olabileceği gibi önden açılıp kapatılabilen yelek biçiminde giyilebilen tipleri bulunmaktadır.

YANMAZ BATTANİYE

Cam elyaf dokuma üzeri aleminize kaplı veya havlu türü cam elyaf kumaştan yapılmış yangın alevinden işçiyi korumaya yarayan örtüdür. 2 x 1.6 m. boyutlarındadır. Örtünün her iki ucunda ellerin gireceği cepler veya tutma ipi bulunmaktadır. Yangın alevi içinde kalan işçi bu ceplere ellerini sokarak battaniyeyi kolayca açabilir.

ÖNLÜKLER

Fırlayan ve sıçrayan partiküller ile kimyasal maddelere karşı iş elbisesini ve vücudu korumada kullanılır. Önlüğün malzemesi, yapılan işin türüne göre değişir. Örneğin, kaynak işlerinde deri, akü çalışmalarında ve mutlaka PVC kaplı kumaş, kesim işlerinde çelik örgü malzeme kullanılır.

VÜCUT KORUYUCU STANDARDİZASYONU

Koruyucu elbiseler dokuma, elyaf, deri, kauçuk, plastik ve benzeri malzemelerden tozlara, sıvılara, sıcağa, soğuğa, yağa, gazlara, aleve ve benzeri risklere karşı koruma sağlamak üzere imal edilmektedir. Gece dışarıda çalışma yapanlarda da parlak renkli giysiler koruyucu özellik taşımaktadır.

Koruyucu elbiselerle ilgili temel standartlar aşağıda yer almaktadır:

 • EN 340 Genel yaklaşımlar
 • EN 1149 Elektrostatik yapısı

Koruyucu elbise seçiminde üzerinde fazla durulmayan, ancak güvenlik açısından önem taşıyan bir konu da elbisenin yapıldığı ürünün nem emici, antistatik malzeme ile kaplanmış olmasıdır.

Güvenlik açısından önem taşıyan bu konunun iki ana nedeni vardır:

 • Yanabilir tozların, buharların ve gazların olduğu ortamlarda, elektrostatik enerjinin boşalması ile kıvılcım çıkmakta ve patlamalara neden olabilmektedir. Kıvılcım enerji seviyesi ortamdaki tozun, buharın ve gazların yoğunluğuna ve çeşidine bağlıdır.
 • Düşük yoğunluktaki anlık şoklar ve kimyasal madde taşıyan veya makine ile çalışan personel için potansiyel patlama tehlikesi oluşturmaktadır.

Kimyasal maddelerden korunmak için imal edilen tulumların üretiminde standartlara uygun olup olmadığının test edildiği bir çok işlem yapılmaktadır. Test sonuçlarına göre piktogramlarla işaretleme yapılmaktadır. Test sonuçları, elbisenin bedeni, üretici firmanın adı ve benzeri bilgilerin yer aldığı etiketleme yapılmaktadır.

Resimler
Copyright © 2011 - 2017   İş Sev OSGB Antalya iş güvenliği sağlık raporu işyeri hekimliği Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
http://www.issev.com.tr
Web Yazılım & Tasarım Kare Teknoloji